Hvad er medsalgspligt?

Medsalgspligt er en bestemmelse, som normalt indgår i selskabets vedtægter og/eller ejeraftale.

En pligt for øvrige kapitalejere til at sælge deres kapitalandele til en tredjepart, hvis kapitalejere med ret til at udløse medsalgspligten kræver det og også selv sælger deres kapitalandele til samme tredjepart.

I så fald modtager alle kapitalejere typisk samme pris og vilkår for deres kapitalandele, se imidlertid om likvidationspræference.

Medsalgspligt anvendes ofte af investorer som et instrument til at sikre, at en senere ”gevinst” udløses (”Exit”), hvis der er interesserede købere. Sammenkoblet – uden nærmere omtanke – med en likvidationspræference, kan investorens ret til at udløse medsalgspligt imidlertid føre til uhensigtsmæssige incitamenter og konflikt i ejerkredsen.