Manifest

Startupinvestor.dk er en infoside etableret i 2020 af Keystones ApS. Keystones er et netværk for investorer i startups.

Baggrund

Oplysningsinitiativer målrettet iværksættere har haft stigende fokus siden årtusindeskiftet. Det er vigtigt.

Næste skridt er, at løfte vidensniveauet blandt danske privatinvestorer i startups. Ved at kvalificere både udbuds- og efterspørgselssiden vil det skabe et kapitalmarked, hvor flere lykkes.

Skatteincitamenter ligger ikke lige for. Men med viden, vejledning og netværk kan vi nå langt med at understøtte de mennesker, som tør satse på at gøre vores iværksættere til den succes, vi alle så gerne taler om. Lad os forløse Danmarks fulde potentiale som iværksætternation!

Startupinvestor.dk er drevet uafhængigt af kommercielle partnere, offentlige interesser eller støttemidler.

Vores målsætninger er:

  1. At fremme investorkulturen i Danmark
  2. At fremme folkeoplysningen indenfor investering i startups
  3. At modne en branche og en videnskab i udvikling
  4. At gøre op med gamle traditioner for at startup investering primært foregår indenfor få lukkede miljøer
  5. At gøre investering i startups til en folkesport
  6. At afmystificere risikovillig investering – herunder private investeringer i unoterede virksomheder, angel investering, business angels og venture kapital
  7. At demokratisere kapitalmarkedet