Hvordan værdiansættes investor?

Virksomhedsværdien er ofte omdrejningspunkt for en aftale. Men hvad med investors værdi? Et startups værdi (se eksempel her) kan brydes op i ”value drivers”. Det samme kan investors værdi.

Her er 4 eksempler, hvor investor har ”value-add”:

1. Kompetencer – investor har den relevante ekspertise
2. Netværk – investor har adgang til relevante kontakter via sit netværk
3. Tid – den faktiske tidsallokering i investors hverdag stemmer overens med time-commitments
4. Kapital – investor har reelt set det rådighedsbeløb, som stilles i udsigt

Der kan skelnes mellem “value-add”-investoren, som både leverer kompetencer og penge, og “capital-add”-investoren, som alene bidrager med penge.

Læs “Hvad er vigtigst – kompetencerne eller kapitalen

Skal investor ”pitche” sig selv for et startup, så er dokumentation for hans over/under-kapacitet af tid, kapital, netværk og kompetencer et godt udgangspunkt.

Se checkliste med spørgsmål iværksætteren kan stille investor her: “Investors tur på grillen – 30 spørgsmål iværksætteren bør stille potentielle investorer”

Få styr på dine baggrundsinfo

Hvad vil iværksætteren få ud af at lave et baggrundstjek af dig?

1. Tjek af LinkedIn. Det er et skidt signal, hvis LinkedIn-informationer er sparsomme, ikke-eksisterende eller uoverensstemmende.


2. Tjek af cvr.dk og proff.dk. Tyder balancerne på en reel investor?


3. Tjek af referencer. Forvent at iværksætteren vil forhøre sig i sit netværk og blandt dine øvrige startup-referencer, om de kan bekræfte dine evalueringspunkter