Hvem skal dit startup sælges til?

Overvejer du at sælge dit startup? Kom godt i gang med at sondere markedet og identificere potentielle købere allerede 12-18 måneder før exit.

Lav en 360 graders vurdering af potentielle købere:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Konkurrenter
  • Partnere
  • Stærke virksomheder i din branche

Kig udenfor dit eget land og marked – købelystne virksomheder leder ofte efter adgang til nye markeder.

Analysér jeres synergier

Overvej alle mulige synergier mellem din virksomhed og en potentiel køber. Jo mere ekstra værdi, som bliver skabt ved en fusion, jo mere vil køberen være klar til at betale.

Analysér deres økonomi

Vurdér de potentielle køberes faktiske evne til at købe; er de profitable og likvide, har de foretaget andre opkøb osv.

Opbyg en tæt relation

Hvis du kan identificere to eller tre oplagte købere for din virksomhed, så prøv at opbygge en tæt relation til dem. I kan f.eks. byde på opgaver i fællesskab eller dele erfaringer mht. udfordringer og muligheder i jeres branche.

Skab kontakter på så højt niveau som muligt, f.eks. til CEO eller bestyrelsesmedlemmer.

Evaluér alle exit-alternativer

Hvis din virksomhed er i vækst og profitabel med et godt langsigtet potentiale, er udvalget af finansieringsmåder større og kan således inkludere:

  • Sekundær finansiering fra et private equity selskab (udviklingskapital)
  • Børsintroduktion (IPO) på et ureguleret marked
  • LBO & MBO, hvor virksomheden købes ved brug af lånefinansiering (LBO) eller af ledelsen (MBO)

Hvad der er det bedste valg af exit, afhænger af din situation og motivation. Det kan være, at du ønsker adgang til ny kapital, at lave et marked for medarbejderaktier, at gøre det muligt for finansielle investorer at kunne lave exit, at øge dine kunders tillid osv.