Sådan sættes prisen når dit startup skal sælges

Hvilke grundlæggende værdiansættelsesmetoder kan benyttes, hvad driver værdien og hvordan kan man opnå den højest mulige pris?

Grundlæggende værdiansættelsesmetoder

 1. Markedspris sammenlignet med andre lignende børsnoterede selskaber
 2. Entry cost (udgifterne hvis køber selv skulle bygge den helt samme forretning op fra bunden)
 3. Multiple baseret på EBITDA (P/E ratio)
 4. Multiple baseret på omsætning (R/E ratio)
 5. Discounted cash flows (DCF)
 6. Nettoaktiver. Fx. ejendomme, investeringsmidler
 7. Specifikke branche/sektor forhold
 8. Tommelfingerregler fra industrien

Værdiansættelsesprincipper

Startups er meget svære at værdiansætte objektivt, pga. kort historik, usikker fremtid og høj risiko.

DCF (discounted cash flow) er den mest almindelige metode. De følgende trin er krævet for en DCF:

 • Gennemgå kommercielle antagelse eller præmisser; kunder, mængde, priser
 • Lav en markedsundersøgelse og udfordr herved antagelserne
 • Undersøg andre finansielle antagelser; antal medarbejdere, omkostninger mv.
 • Lav en stresstest på alle antagelserne: indkalkuler uforudsete risici
 • Udregn free cash flow (NB: kapitalkrav for at holde virksomheden i gang og fremtidige behov for investering)
 • Vælg en kalkulationsrente til at overveje risiko (i grove tal: 10%= lav risiko; 25= høj risiko)
 • Beregn den resterende (eller uendelige) værdi ved udgangen af den målte periode (terminalværdien). Denne værdi afhænger af livscyklus for produkt/service og virksomhedens evne til at udvikle sig til nye produkter/markeder.

Glem ikke at en køber kun vil betale, hvad din virksomhed er værd for dem, hvilket ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng med diverse teoretiske beregninger!

Drivere der øger din virksomheds værdiansættelse

Lønsomhed
Den vigtigste faktor, som driver værdien af virksomheden, er den forventede overskudsgrad, som den nye ejer kan opnå med virksomheden. Hvis din virksomhed ikke allerede er rentabel, skal du på troværdig vis demonstrere, hvordan den bliver det og vil blive ved med at være det.

Svær at kopiere
En værdifuld teknologi eller kundebase, som det er svært eller tidskrævende for en køber at opnå selv.

Salgsvækst
Desto hurtigere din virksomhed vokser desto, mere værdi vil den højst sandsynligt skabe for fremtidige ejere.

Konsistente resultater
Hvis virksomheden vokser stabilt uden de store op- eller nedture, demonstrerer dette stabilitet og skaber tillid til, at fremtidige forventninger vil blive indfriet.

Nåede budgettet eller salgsmål
Det øger tilliden til virksomhedens forventninger, hvis man har en historik for konservative budgetter og opnåede mål.

Lavt risikoniveau
Prøv at eliminere så mange risici som muligt. Dit produkts ydeevne og din service på den lange bane skal du have fokus på. Du skal også sikre en høj og konsistent produktionskvalitet og at software opgraderinger er administreret professionelt. Nøglemedarbejdere skal være vellønnede og motiveres via optioner. Data skal håndteres sikkert. Politiske og lovmæssige problemer skal være minimeret.

Åbenhed om risici
Udvis åbenhed om de risici, som virksomheden er oppe imod – og hvad du gør for at imødegå dem. Dokumentér disse i et særskilt afsnit om risiko i informationsmaterialet til investorerne.

Upåvirket af ejerskifte
Virksomhedens evne til at skifte til nye ejere og samtidig vedligeholde eller forøge værdien. Nøglen til dette er at reducere afhængigheden af grundlægger eller CEO. Det er vigtigt at have et stabilt og motiveret administrationsteam på plads og at have alle processerne i virksomheden grundigt dokumenteret.

Ingen likviditetsudfordringer
Tilstrækkelig kapital til at fortsætte virksomhedens daglige drift, hvis salget ikke går igennem. Hvis en potentiel køber opfanger at en exit er nødvendigt for virksomheden pga. likviditetsudfordringer, så vil dette sandsynligvis få den opfattede værdi til at falde.

Fornuftig exit-timing
En god forklaring på, hvorfor du sælger nu i stedet for at fortsætte uafhængigt. Vis over for det købende firma, at du nøje har gennemtænkt valgmulighederne og at du er overbevist om at netop de kan tilføje mere værdi til din virksomhed end du kan opnå alene. Understøt dette med anbefalinger og eksempler.

Opnå den højeste pris

Pris er ikke det samme som værdi. Værdi er en opfattelse – det er teoretisk, og baseret på komparativer og finansielle modeller. Pris er penge i banken!

Udskyd pris-diskussionen
Prøv at vente så længe som muligt i forhandlingerne med at diskutere pris. Desto mere tid byderen har brugt på at evaluere din virksomhed jo større er chancen for, at de forstår og værdsætter den strategiske værdi for dem, og de får dermed tro på dig og dit team. Inden prisen diskuteres, skal alle relevante informationer være oplyst, og alle bekymringer være diskuteret, risikoen evalueret og de kommercielle antagelser og finansielle forventninger valideret. Hvis du prøver at nå en pris-aftale for tidligt, vil det ofte ende med en skuffelse senere.

Skab auktionsstemning
Den vigtigste faktor for at opnå den højest mulige pris for din virksomhed er konkurrence, dvs. at have mindst to tilbudsgivere, der konkurrerer om din virksomhed. Dette hjælper med at undgå det velkendte problem “last minute chiseling”, altså at prisen presses ned efter due diligence eller profit nedjusteringer.

Udskyd eksklusivitet
Vent så længe som muligt med at give eksklusivitet til en byder, og hvis du kan, så sæt en tidsbegrænsning på eksklusiviteten for at presse byderen. Når I har nået en principiel aftale, vil de fleste købere insistere på en periode med eksklusivitet, mens de tager sig af due diligence, som typisk varer 2-3 måneder.

Gem nogle gode nyheder
Sørg for at have nogle gode ”lunser” at forhandle med. En god forhandler vil diskutere og udfordre dine antagelser og måske argumentere, at dine forventninger er over-optimistiske. Det er en god ide at holde noget af “upside” tilbage, så du kan bruge det til at forhandle tilbage mod disse forhandlingstaktikker.

Sælg et løfte, og ikke virkeligheden. Hav et par gode muligheder i ærmet som værn mod negative argumenter, som byderen kunne komme med i forhandlingerne om prisen.

Overhold dine budgetter
Sørg for at blive ved med at nå dine salg- og overskudsforudsigelser gennem forhandlingsfasen og helt indtil handlen er på plads. Enhver nedjustering vil blive set som en invitation til køberen om at reducere prisen.

Brug finansielle instrumenter med omhu
Køberen vil måske tilbyde aktier i deres virksomhed frem for penge eller en kombination af penge og aktier. Aktierne kan virke til at have højere værdi end pengene, men det er ikke nødvendigvis tilfældet! Hvis du vælger at acceptere aktier, så prøv at undgå restriktioner i forhold til at sælge dem. De er kun noget værd, hvis du let kan konvertere dem til penge (ligesom en børsnoteret virksomhed) svarende til det beløb, du har betalt for dem.

Nogle af investorer vil måske kræve enten penge eller aktier i et børsnoteret selskab, især hvis de skal likvidere deres porteføljer. De vil måske ikke acceptere aktier i endnu et unoteret selskab.