Lead investor – alt du bør vide om at lede en investering

Hvad er en lead investor og hvorfor er de nødvendige? Hvad kræver det at være lead investor og hvordan bør han/hun kompenseres?

Hvad er en lead investor?

Læs mere om Keystones lead Investor Bootcamp her

Lead investor repræsenterer en gruppe af flere investorer (et investorsyndikat) over for startup-virksomheden. Lead investor leder investeringsprocessen, afholder opfølgende investormøder, sikrer due diligence og fører forhandlingerne helt i mål. Jobbet kræver både tid, dygtighed og en seriøs indsats. Det er derfor også ofte vigtigt, at lead investor kompenseres.

Det er lead investor, der:

 1. Samler et syndikat
 2. Er mellemmand mellem medlemmer i syndikatet og virksomheden (og dermed sparer founder for at svare på det samme spørgsmål flere gange)
 3. Forhandler investeringsaftale
 4. Laver due diligence
 5. Sikrer underskrifter osv
 6. Typisk efterfølgende deltager i bestyrelse / advisory board

Lead investor bliver ikke direkte aflønnet for sit arbejde. Ofte får lead investor warrants i virksomheden. Evt. bliver lead investor kompenseret når virksomheden sælges, f.eks. ved at få en lidt større gevinst end de andre deltagere i syndikatet. I begge tilfælde får lead investor kun noget for arbejdet, hvis virksomheden på et tidspunkt bliver en succes og solgt til et stort beløb. Mere herom senere.

Lead investor team

I Keystones organiserer syndikater sig også gerne omkring “lead investor teams”. Her hviler alt ansvaret ikke på én men på flere personer og det kan virke mindre skræmmende og lette processen. Lead investor teamet kan f.eks. bestå af 2-4 aktive investorer, som har fordelt tidsindsatsen og opgaverne mellem sig. F.eks. den tekniske, juridiske, økonomiske og personlige due diligence. Processen bliver også mere robust, når den hviler på flere personer fremfor én, som til hver en tid kan springe fra og sætte tingene i stå. Kort sagt:

 • 2-4 personer der arbejder sammen om lead rollen
 • Helst god fordeling på kompetencer og erfaring
 • Fordeler opgaverne imellem sig
 • Står typisk for 20-40% af investeringen selv
 • En fra gruppen ender ofte som investor bestyrelsesrepræsentant
 • Godt forum for nye lead investorer
 • Udvidder netværk og kontakter i forbindelse med due diligence, flere investorer, etc.
 • Kan “gabe” over flere faser I selskabets liv

Syndikat

Startup investorer vil ofte gerne syndikere deres investeringer. Det er der nogle fordele og udfordringer ved.

Fordele ved syndikering

 • Risikospredning
 • Erfaringsudveksling
 • Mere likviditet og mere ”staying power”
 • Sjovere sammen med andre + netværk
 • Mindre tidsforbrug for den enkelte
 • Erfaringsudveksling

Udfordringer ved syndikering

 • Mere kommunikation
 • Mere koordinering af møder og tidsplaner
 • Øget kompleksitet i forhandlinger
 • Et puslespil af præferencer, særinteresser
 • Flere personligheder om bord

Hvorfor er der brug for en lead investor?

 • Startups får ikke udarbejdet uafhængigt investerings-materiale
 • Et startup pitch er ofte en ensidig fremstilling af virksomhedens muligheder
 • Værdisætning og vilkår er som udgangspunkt fastsat af virksomheden selv
 • Potentielle investorer skal selv sætte sig ind i alle aspekter af investeringen
 • Der skal laves due diligence, forhandles og juridiske dokumenter skal udarbejdes (min. 20 timer)
 • Investorer vil ofte gerne investere sammen for at syndikere og for at opnå en risikospredning mv.
 • Flere investorer betyder flere holdninger, forslag og tilgange

Lead investor karakteristika

 • Dygtig projektleder og kommunikatør
 • Kan investere tid i koordinering af investeringsprocessen
 • Kontaktperson mellem selskabet og investorkreds
 • Investerer tid i den due diligence
 • Tager ofte en væsentlig del af investeringen beløbsmæssigt
 • Domænekendskab
 • Har erfaring fra andre startup investeringer
 • Kendskab til de juridiske dokumenter
 • Investerer tid i at være investorernes repræsentant i bestyrelsen
 • God kemi med selskabets ledelse

Lead investor dukker op, når det begynder at blive seriøst

Lead investor skal have overblikket over

Dealteam
Advokat for virksomhed & syndikat
Lead investor & due diligence team
Revisor
Procesansvarlig

Transaktionen
Omkostninger
Term sheet, investeringsaftale, etc.

Plan
Tidsplan og frister

Værktøjer
Dropbox, datarum, Penneo, etc.
Lead check liste

Hvad er fordele og ulemper ved at være lead investor?

Fordele

 • Du/I kan styre processen
 • Du/I kan forhandle Terms, som du/I gerne vil have det
 • Du/I kan få forhandlet warrants eller lignende som bestyrelsesmedlem
 • Du/I kan være så grundige, som du/I har behov for
 • Man bliver oftere inviteret med på gode deals, når man har været lead

Ulempe

 • Påtager sig en slags ansvar for andre folks penge (selvom man tydeligt laver en disclaimer)
 • Tidsforbrug

Generelle råd

 1. Vær helst 2 Lead investors pr. case
 2. Hold hurtigt informationsmøde med hele syndikatet
 3. Få hurtigt et soft-commitment for at afklare, om runden kan lukkes med hvad syndikatet kommer med.
 4. Brug Google Forms eller lignende til at samle data (ikke bare mails)
 5. Vurdér founders’ eksekveringsevne grundigt i processen
 6. Lav kompetenceskema med syndikatmedlemmer og præsentér for founders
 7. Brug standardskabeloner til Term Sheet og due diligence
 8. Spring hurtigt fra, hvis der opstår problemer
 9. Ring og tal med kunder og samarbejdspartnere

Kompensation af lead investor

Det er vigtigt at der er transparens på kompensationsmodellen for hele investorgruppen og at disse detaljer afklares internt mellem investorerne i god tid.

 1. Ingen: Frivilligt arbejde, man opbygger netværk, får ny viden, motiveres af opgaven
 2. Founder Stock: 3-5% founder shares tildeles lead før investeringen. Hvis investeringen ikke gennemføres, overdrages anparter til founders
 3. Bestyrelsespost: Mellem 30-60 tkr./år, men kan være svær hvis økonomien er spinkel
 4. Optioner/warrents: 0,5% – 2,5% som udløses over en 2-årig periode
 5. Lead Investor Carry Lead forfordeles, når profitten på en investering skal deles

Kompensation kan ske i hver af de 4 faser: screen, deal, build og exit.

Lead rolle Ingen aflønning Stock, option, carry mv. Løn
1: Screen (evaluere virksomhed, samle investorer)
2: Deal (forhandling, due diligence, investering)
3: Build (drift, udvikling, bestyrelse)
4: Exit