Hvad er forkøbsret?

En bestemmelse, som normalt indgår selskabets vedtægter og/eller ejeraftale.

Ifølge bestemmelsen kan en kapitalejer ikke overdrage sine kapitalandele i selskabet uden først at have tilbudt dem til de øvrige kapitalejere.

Hvis de øvrige kapitalejere takker nej til at købe de tilbudte kapitalandele, må de i en periode (eksempelvis 90 dage) normalt sælges til en tredjepart, men ikke på gunstigere vilkår end, hvad der blev tilbudt de øvrige kapitalejere.