Hvad er likvidationspræference?

Likvidationspræferencen er en økonomisk præferenceret, som nogle gange (men ikke altid) tillægges investorerne via selskabets vedtægter og/eller ejeraftale.

Likvidationspræferencen indebærer en ret for investoren til at modtage et bestemt beløb forud for andre kapitalejere i Selskabet (typisk forud for Stiftere og mulige tidligere investorer) i tilfælde af, at Selskabet sælges, Selskabet opløses eller ”gevinsten”/”tabet” på investeringen i øvrigt udløses.

Likvidationspræferencen er normalt fastsat til det oprindelige investerede beløb (en såkaldt ”1X” likvidationspræference), men kan også være en multipel heraf (såkaldt ”1,5X”, ”2X”, osv.), eller likvidationspræferencen kan stige (forrentes) med en fast procent årligt fra investeringstidspunktet.

Likvidationspræferencen kan være med eller uden ”deltagelsesret”; hvis investoren vælger at udnytte likvidationspræferencen, og den er med deltagelsesret, får investoren dermed både beløbet under likvidationspræferencen samt et beløb svarende til investorens kapitalandele – i så fald er det normalt koblet sammen med en forudgående ”catch-up” til fordel for de øvrige kapitalejere; hvis den omvendt er uden deltagelsesret, må investoren vælge imellem at tage beløbet under likvidationspræferencen eller i stedet tage beløbet svarende til investorens kapitalandele.