Hvad er en business angel?

En business angel (også kaldet engle, forretningsengle, uformel investor, angel investor eller engleinvestor) kan defineres som:

 • En risikovillig privatinvestor, som investerer i unoterede virksomheder i de tidlige stadier – typisk startups og vækstvirksomheder
 • En formuende person, som har optjent sine midler ved udvikling, drift, ledelse eller salg af én eller flere virksomheder og nu er klar til at reinvestere i nye opstartsvirksomheder
 • En aktiv ejer, der tilfører sin investering værdi og øver indflydelse i virksomheden f.eks. via bestyrelsesarbejde og/eller den daglige ledelse med bidrag i form af tid, netværk, erfaring og kompetencer
 • En netværksorienteret investor, som investerer egen formue, gerne i syndikat med andre engle og typisk på baggrund af individuelle, personlige og uformelle vurderinger

Hvorfor kaldes de for “engle”?

Begrebet “engel” opstod på Broadway og blev brugt til at beskrive en særlig gruppe risikovillige velhavere, som tilførte kapital til dyre teaterproduktioner. En professor og forsker ved University of New Hampshire, William Wetzel, lavede i 1978 et studie om, hvordan amerikanske iværksættere rejste kapital. Han indførte i den sammenhæng engle-begrebet omkring denne type uformelle investorer, som også af kapitalhungrende virksomheder kunne opfattes som “frelsende engle”.

Hvilken baggrund har en business angel?

Titlen som business angel behøver ikke udelukkende være forbeholdt succesrige iværksættere, som har opbygget og solgt en virksomhed. Denne baggrund er hverken en forudsætning for at kalde sig business angel eller for at kunne agere som business angel. Ej heller er en baggrund som iværksætter en forudsætning for at blive optaget i en englegruppe, -netværk eller -syndikat. I praksis har de fleste business angels optjent deres formue på meget forskellig vis og med forskellige baggrunde. Her er nogle eksempler:

 • Toplederen, som har opbygget formue gennem flere års højtlønnede stillinger
 • Erhvervs- og karrierepersonen, som har flere års funktionærbaggrund fra diverse stillinger og virksomheder og nu søger nye/flere udfordringer og som råder over ekstra tid og måske et mindre investeringsbeløb
 • Ejerlederen, hvis virksomhed(er) skaber overskud nok til, at der kan investeres i nye projekter
 • Succes-iværksætteren, som har opbygget og solgt et startup
 • Ejendomsinvestoren, som har flere succesfulde ejendomssalg bag sig
 • Business englen, som allerede har investeret i og evt. solgt op til flere virksomheder
 • Arvingen, som forvalter en familiefond
 • Pensionisten, som har et overskud af tid, penge og erfaringer

Mange engleinvestorer i Danmark har direktørbaggrund, mens færre faktisk har erfaring med at starte egen virksomhed.

Læs også: 14 grunde til at startups afviser investorer