10 basale kriterier for at investere i startups

Hvornår vil investorer typisk satse pengene i et startup? Hvad lægger de særligt vægt på? Her er nogle basale investeringskriterier.

Mange startup investorer vælger at investere i teknologivirksomheder inden for en bred vifte af brancher, dog sjældent i videns- og kapitaltunge områder som life science. Der sker flest investeringer inden for ICT (information and communication technology), mens investeringer inden for industri, medico, design, detail, biotek og cleantech er en sjældenhed. Der investeres sjældent i buyout/omstrukturering og generationsskifte.

Investeringerne opfylder ofte følgende kriterier:

  1. Virksomheden må gerne have opnået proof-of-concept og proof-of-business
  2. Har et skalérbart forretningsgrundlag, et solidt væk­st­po­ten­tiale. Gerne en dokumenteret omsæt­ning i niveau 1–10 mio. kr.
  3. Virksomhedens kap­i­tal­be­hov er på 0,5–5 mio. kr. og åbent for syndikeringer
  4. Vær­dian­sæt­telse er afstemt med markedsforholdene – typisk 5-10 mio. kr. og helst under 30 mio. kr.
  5. Gerne inden ­for inve­storens eget faglige domæne
  6. Gerne baseret inden­ for en times kørsel fra investor
  7. Mulighed for at investor kan få en aktiv rolle (oftest bestyrelse)
  8. Sandsyn­lige afkast/exit-muligheder lig­ger inden ­for en over­skuelig tidshorisont
  9. I opstarts– eller væk­st­fasen med behov for kap­i­tal og kom­pe­tencer til markedsudvikling
  10. Et troværdigt, erfarent og eksekveringsdygtigt ledelsesteam, hvor der er god kemi.