Hvor højt er afkastet af investering i startups?

Afkastet af investering i unoterede virksomheder og startups er højere end aktier – men det er risikoen også. Vi har undersøgt en stribe business angel netværk og deres medlemmers afkast. Se også resultaterne fra de førende studier af business angel afkast.

Investering i noterede aktier og obligationer har givet et afkast på 6 pct. om året de seneste to årtier. Afkastet på unoterede aktier har ligget på 15 pct. om året ifølge McKinsey.

Ser man specifikt på opstartsvirksomheder, så er investorernes afkastkrav typisk langt højere. Gerne 50-100% om året om end det sjældent lader sig realisere. Ca. hver femte startup lukker efter 4 år. Men gøres afkastet op for de startups, som overlever og lykkes med at blive solgt, så er svaret: ca. 200-300% afkast efter 5-7 år afhængigt af hvilke investorer, investornetværk eller venture fonde, man spørger. Her er nogle af tallene fra de englenetværk, som har undersøgt deres medlemmers investeringsaktivitet.

Business angel netværk og deres afkast

Vi har undersøgt +20 BA-netværk fra Europa. Kun få af dem har undersøgt deres medlemmers afkast:

 • Schweiz, GoBeyond Investing / 884 medlemmer/ 12% årligt afkast over ca. 2,7 år (2019 rapport)
 • Spanien, Aeban / 2000 medlemmer / 3-11 gange pengene igen over ca. 5 år (2019 rapport)
 • Finland, Fiban / 650 medlemmer / 3,75 gange pengene igen over 5,5 år (2017 rapport)
 • Danmark, DanBAN / 180 medlemmer /4,5 gange pengene igen over en ukendt periode (2019 rapport)
 • England, UK Business Angel Association / 18.000 investorer / 1-5 gange pengene igen over 10-15 år (2018 rapport)
 • Irland, HBAN / 366 medlemmer / 10 gange pengene igen i 9% af tilfældene

I USA rapporteres om multiple på 2,5 gange pengene igen over en 4,5 års periode ifølge et studie af Angel Resource Institute.

Læs også Business angels – alt hvad du behøver at vide om engleinvestorer i Danmark

Undersøgelser om business angels: 22-30% IRR-afkast

Wiltbank (2009) viser i et studie af 158 engelske business angels, at de i gennemsnit har genereret en 4-årig afkast på x2,2 og IRR (internal rate of return) omkring 22%. Her bør der tages forbehold for målingsmetoden, målingsperioden, bias fra business angels samt den kendsgerning, at kun 9% af business angels opnåede 80% af afkastene.

I et tidligere studie af 539 business angels viser Wiltbank (2007) et gennemsnitligt afkast over en 3,5-årig periode på x2,5 og IRR omkring 27%.

Kauffman Foundations undersøgelser, Returns to Angel Investors in Groups og Expected Returns to Angel Investors, baseret på data fra deres Angel Investor Performance Project (AIPP) placerer business angels’ IRR-afkast over 30%.

Til sammenligning viser studier, at venture kapital-fondes gennemsnitlige årlige afkast målt på IRR svinger omkring 12%[1] , 17%[2] og 19%[3] afhængigt af målingsmetoden. Venture kapitalfonde kan i øvrigt have svært ved at slå afkastet på markedsporteføljen[4].

Den gyldne 10’er-regel

Måske et par tommelfingerregler kan hjælpe. Vi kalder den 10’er-reglen og den dækker egentlig over flere sammenfaldende huskeregler, som vi har opsnappet gennem årene.

 • Kun hvert 10. aktieinvestor kan slå aktiemarkedet
 • Kun hvert 10. startup investor får pengene 10 gange igen
 • Venture investorers afkastkrav er 10. gange pengene igen
 • Det 10. startup i porteføljen skal gerne blive det såkaldte “home-run”, der tjener investeringen (eller tabene) fra de øvrige 9 investeringer hjem
 • På et samfundsmæssigt plan kommer pengene næsten 10 gange igen for hver krone privat risikovillig kapital, der investeres

[1] Phalippou, L., Gottschalg, O. (2009)
[2] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005), s. 27
[3] Ewens M., Jones M.C., Rhodes-Kropf M. (2013)
[4] Da Rin (2011), s. 81

Se vores webinar Sådan opnår du afkast på startup investeringer (30 min)

Overvejer du at investere i startups? 
Læs om medlemskab af Keystones her