4 gode grunde til at kræve et højt afkast

Afkast og risiko bør følges ad. Som startup investor vil man kompenseres for illikviditet, raritet i udbytte, fortynding og høje risici.

1. Illikviditet

Man vil sandsynligvis ikke være i stand til at sælge sine andele før og medmindre virksomheden købes af et andet selskab eller bliver børsnoteret; og selvom virksomheden er købt af en anden virksomhed eller børsnoteres, kan investeringen fortsat være illikvid.

2. Raritet i udbytte

Det er usandsynligt, at man modtager nogen form for afkast, før man kan sælge sine andele. Selv for en vellykket forretning er det usandsynligt, at det sker i en årrække fra det tidspunkt, hvor man foretager sin investering.

3. Fortynding

Investeringer vil ofte blive udvandet ved fremtidige kapitaludvidelser i virksomheden. De nye andele til nye investorer kan være forbundet med visse fortrinsrettigheder i forhold til udbytte, salgsprovenu og andre forhold. Udøvelsen af ​​disse rettigheder kan være uhensigtsmæssige for den, som investerede tidligere.

4. Kapitaltab

De fleste startups fejler. Investerer man i de tidlige stadier, er det statistisk set mere sandsynligt, at man vil miste al den investerede kapital, end at man vil se kapitaludbytte eller en profit.