Sådan investerer du i startups – 3 simple trin

Sæt mål for det samlede beløb, tid og antal startups, du vil investere i. Udvælg de mest lovende virksomheder og indgå attraktive aftaler med hjælp fra andre investorer og investornetværk.

Trin 1 – Sæt mål

Sæt en grænse for det samlede beløb og tid, du vil investere i startups:

 • Tal med din ægtefælle og økonomiske rådgivere.
 • 10-15% af din samlede portefølje anbefales.

Sæt et mål for det totale antal startups, du vil være medejer af:

 • +15 anbefales eller måske 2-5 investeringer om året.
 • Du kan evt. investere i syndikater og angel fonde.

Beslut dig for dit gennemsnitlige investeringsbeløb pr. startup:

 • I Keystones starter mange af medlemmerne f.eks. med 50-100.000 kr. pr. investeringsrunde.
 • Spar på midlerne til hver enkelt investering, så du kan medinvestere i senere runder.

Beslut hvor meget du vil involvere dig:

 • Evaluér dine personlige interesser, nye læringsmål og hvor du kan tilføre værdi.
 • Beslut hvilken rolle du vil spille i udvælgelsen af ​​virksomheder, due diligence, forhandling, corporate governance og engagement efter investeringen er foretaget.

Find andre mennesker at samarbejde med og del risikoen imellem jer:

 • Deltag aktivt ved relevante events i økosystemet
 • Bliv medlem af relevante netværk

Trin 2 – Udvælg de bedste

Venturekapitalfonde vurderer gerne mindst 100 startups, før de vælger 1 startup at investere i. Det er deres hovedbeskæftigelse. Men de fleste private investorer i startups, udøver deres investeringer som bibeskæftigelse. I de fleste tilfælde vil de læne sig op ad sine medinvestorers deal flow og det forhåndsarbejde, de har lagt i sourcing, screening og due diligence. Derfor er medlemskab af et investornetværk en oplagt selektionsmanøvrer.

F.eks. kan Keystones over et års tid have screenet mindst 300 startups og præsenteret ca. 50 for medlemmerne.

Efter hver præsentation bliver interesserede deltagere tilbudt at gå videre med casen og i ca. 40 tilfælde er det sket, hvilket har resulteret i ca. 30 investeringer. Tallene er ikke 100% afstemte med virkeligheden – men skal blot illustrere pointen.

Læs om due diligence her

Trin 3: Luk en god aftale

Slutteligt skal de juridiske dokumenter underskrives, før du overfører dine penge til virksomheden. I nogle tilfælde kan man komme med på en attraktiv aftale, der allerede er færdigforhandlet og indstillet til dig af andre medinvestorer.

Der er tre primære aspekter af enhver aftale:

 1. Struktur (a eller b aktier, gæld, konvertible gældsbreve, hybrider)
 2. Værdiansættelse af virksomheden
 3. Term sheet betingelser – læs mere her