4 simple strategier som startup investor

Hvad er din investeringsstrategi? I praksis har investering i startups flere strategiske dimensioner. Hvor høj en spredning foretrækker du? Hvor meget vil du involvere dig? Hvor mange timer eller kontanter vil du ofre?

A. Du ønsker at reducere dine risici ved at sprede dine investeringer på mange startups uden at øve nogen form for indflydelse. Du er passiv investor i en diversificeret startup-portefølje.

B. Du har investeret i et fåtal af startups. Du er engageret og ønsker at udvise høj involvering men i praksis ofrer du ganske få timer. Et eksempel kan være, at du primært deltager ved bestyrelsesmøder men ikke har tid i hverdagen.

C. Du koncentrerer det meste af din tid – men ikke din formue – på nogle få startups, hvor du er godt nede i materien. Et eksempel er, at du er interim CEO, kommerciel partner eller aktivt bestyrelsesmedlem. Du kører gerne ud flere gange om ugen og taler med potentielle investorer eller kunder mod optjening af medejerskab, honorar eller anden form for kompensation.

D. Du har en større pipeline af startups i spil, hvor du risikovilligt hjælper dem alle løst og fast med små opgaver uden dog at have investeret penge i nogen af dem. Alt arbejdet skal gerne resultere i, at et eller flere af relationerne udvikler sig til en god forretning, hvor din indsats kan kompenseres med medejerskab, honoar, succes-fee eller lign.

4 typer investorer

Sættes dimensionerne til at fokusere på investeringsaktivitet og involveringsgrad, så afføder det 4 typer af investorer og investorstrategier, som kan kaldes hhv. porteføljeinvestoren, business angel, lottebilletten og specialisten.

Portefølje Investor
Investérer lidt i mange

Business Angel
Aktiv i udvalgte og passiv i flere

Specialisten
Meget aktiv i få udvalgte

Lottobillet
Få passive investeringer i få cases

Valg af strategi

I praksis kan man nemt skifte strategi f.eks. fra at være køber af en lottobillet til at være specialist, business angel eller porteføljeinvestor.

Det er måske mindre nemt at skifte fra porteføljeinvestor til de øvrige typer. De fleste nye investorer udvikler sig ofte fra lav til høj investeringsaktivitet i takt med, at der tilføjes nye startups til porteføljen. Her er udfordringen at finde en god balance mellem spredning (antal virksomheder) og involvering (tidsindsats pr. virksomhed). Selvom både teori og empiri tilråder, at man bør investere i 15-20 startups, så foretrækker mange danske startup investorer at være investeret i kun 3-5 startups. Årsager kan være at de gerne vil bevare indsigten, overblikket, at være aktive og “kontrollere udfaldet af sin gambling”.

Læs mere om investeringsstrategi: 10 råd om investering i startups