Kunsten at diversificere sine startup investeringer

Hvorfor diversificering? Hvor mange startups anbefaler teorien, at du har i din portefølje? Hvordan diversificerer investorer i praksis?

De største vindere følger altid dette simple råd: diversificér!

I praksis gør rigtig mange startup investorer faktisk det stik modsatte.

Mange studier peger i retning af, at investorer med færre end 10 investeringer højest sandsynligt taber penge, mens startup investorer med flere end 10 investeringer, får et positivt afkast.

Porteføljeteoriens fader, Markowitz, anbefaler, at man reducerer sine risici ved at udvælge investeringer, hvis afkast på ingen måde har en forbindelse. Børsnoterede aktier har det med at “trække hinanden ned”. De er eksponeret for såkaldt “systematisk risiko” – markedsrisici og makrotendenser, hvilket er svære at gardere sig imod. Her har startups generelt den fordel, at deres exit-muligheder og dermed deres afkast er stærkt uafhængige og ikke på samme måde påvirkes af f.eks. bobler i aktiemarkedet.

Teoriens anbefalinger: hvilken porteføljestørrelse passer til dig?

Én af de førende forskere indenfor angel investeringer, Robert Wiltbank samt angel investoren Luis Villalobos har indsamlet og behandlet de data og resultater, som tabellen nedenfor bygger på.

PorteføljestørrelseAfkastSandsynlighed
1 startupTab>50%
2-3 startups (dansk gennemsnit)??
6 startups1 x pengene igen?
15 startups (teoretisk anbefaling)> 1 x pengene igen90%
25 startups (teoretisk anbefaling)> 3-10 x pengene igen70%
70 startups (statistik)2 x pengene igen90%
Flest muligt startupsEt pænt middelafkast på 3-5 x pengene igen- Aldrig et ekstremt højt afkast (ingen outlier)

Porteføljernes størrelser i praksis

Vi har undersøgt over 20 business angel-netværk fra Europa. Kun få af dem har undersøgt deres medlemmers porteføljer:

 • Schweiz, GoBeyond Investing / 884 medlemmer/ 86% af investorer med over 5 startups i porteføljen opnåede positive afkast (2019 rapport)
 • Spanien, Aeban / 2000 medlemmer / knap halvdelen af investorerne har foretaget færre end 5 investeringer (2019 rapport)
 • Finland, Fiban / 650 medlemmer / 44% af deres porteføljer gik helt eller delvist tabt (2017 rapport)
 • Danmark, DanBAN / 180 medlemmer / ca. 47% af investorerne har 1-4 startups i porteføljen (2019 rapport)
 • England, UK Business Angel Association / 18.000 investorer / 60% af investorerne har under 10 investeringer (2018 rapport)
 • Irland, HBAN / 366 medlemmer / 10 gange pengene igen i 9% af tilfældene

Peter Cowley er kåret som “verdens bedste business angel” og har igennem 10 år investeret i mere end 65 startups. 6 af hans investeringer har givet afkast og 10 har ikke. 40 ligger stadig i porteføljen og venter på deres exit, hvoraf Peter er aktivt bestyrelsesmedlem i 7 af virksomhederne.

Kontra-effekter: Hvorfor mange investorer ikke følger porteføljeteoriens anbefalinger

I praksis vælger mange investorer ikke at følge porteføljeteoriens anbefalinger.

En af årsagerne er, at det kan tage flere år at opbygge en portefølje og i mellemtiden er der meget, der kan tage pusten fra dem eller friste dem til at lægge alt sin tid og energi i få projekter ad gangen.

Læs 4 simple strategier som startup investor

Lad os gennemgå scenariet. Du ønsker ikke at være dristig og investere i det første og bedste. Du screener omhyggeligt 200 startups om året – ca. 20 om måneden. Du investerer ikke i en ny virksomhed hver måned. Måske hver anden eller tredje måned, når du har set 50-60 startups. Det svarer til 4-6 investeringer om året. Således vil det tage dig 2-3 år at få samlet en portefølje på blot 12 startups. I mellemtiden har en eller flere af de første startups, du investerede i allerede drejet nøglen om eller kæmper for sin overlevelse, så du er nød til hjælpe dem for at forsvare din investering. Andre af dine startups går det måske godt for, du bliver revet med af stemningen og begynder at udøve aktivt ejerskab op til flere timer om ugen. Har du kapacitet til flere investeringer?

Pointen er, at selvom man har gode intentioner om at bygge portefølje ligesom man gør på aktiemarkedet, så kan både fjasko og succes udfordre lysten, selvtilliden eller tiden til at eksekvere en porteføljestrategi.

Samtidig kan spredning og aktivt ejerskab være svært at forene. Dr. Robert Wiltbank og Dr. Warren Boeker viser i et studie, at investorer som interagerer med deres startups mere end én gang om måneden fik deres penge 3,7 gange igen. Det betaler sig at blande sig. Således kan aktiemarkedets porteføljeteori ikke overføres direkte til startups. Startups adskiller sig fra børsnoterede aktier ved at man kan påvirke “udfaldet af sin gambling”. Man kan påvirke værditilførslen og risikoprofilen gennem aktivt medejerskab. Men da vi kun har få vågne timer i døgnet, sætter dette en naturlig grænse for, hvor mange startups man kan håndtere aktivt.

En sidste pointe er, at diversificering fører til, at man ikke alene undgår ekstreme downside-muligheder. Man undgår også ekstreme upside-muligheder. Af den grund vælger visse investorer ikke at diversificere. Måske investerer de i mange virksomheder, men størstedelen af deres investeringer lægges i de få virksomheder, som de tror mest på og som de måske selv vil yde en indsats for.

Hvad er din porteføljesammensætning?

Det handler selvfølgelig ikke kun om antal. 10, 20 eller 30 startups indenfor samme industri, hjælper dig ikke. Porteføljeovervejelserne bør også omhandle:

 • Industri (f.eks. medtech, mediatech, robotics, industri mv.)
 • Stadie (f.eks. idé, prototype, salg, vækst)
 • Iværksættertype (f.eks. serieiværksætter, first-timer, mand/kvinde, ung/moden)

Hvad er dit kapitalberedskab?

Hvor meget kapital du totalt set vil ende med at skyde i din portefølje afhænger af tre faktorer: Antal virksomheder, typisk investering pr. virksomhed og reserver til opfølgningsinvesteringer i senere runder. Her er et beregningseksempel.

VirksomhedFørste rundeØvrige runderTotal
A 50.000      50.000      100.000    
B 50.000      50.000      100.000    
C 50.000      50.000      100.000    
D 50.000      50.000      100.000    
E 50.000      50.000      100.000    
F 50.000      50.000      100.000    
I alt 300.000      300.000      600.000    

Tommelfingerregler

 • 80% afkast kommer fra 20% af dine investeringer
 • 90% afkast kommer fra 10% af exits
 • For hver krone du investerer kan du reservere en krone yderligere til opfølgende investeringer i den samme virksomhed
 • Den 10. investering skal gerne blive din home run


Each investment has to be done as though it’s your only one; the bar can’t be lowered to enable you to more quickly build a bad portfolio.

Robert Wiltbank

Kilder:

Registerbaseret analyse af business angels i Danmark 2018 (Vækstfonden)

How many angel investments?

Apples oranges and rotten tomatoes: Owning a diverse portolio

Angel investor do make money, data shows 2,5x Returns Overall