Hvad er pre-money og post-money?

Når startups værdiansættes skelnes der mellem pre-money og post-money. Mange forhandlinger går galt, fordi parterne ikke er afklaret om disse begreber.

Pre-money er værdien af virksomheden, før pengene er investeret. Post-money er værdien af virksomheden, efter at pengene er investeret.

Pre-money værdiansættelse:
Den værdi, som parterne til investeringen, kan blive enige om, at virksomheden har umiddelbart forud for investeringsrunden gennemføres. Denne værdiansættelse er afgørende for antallet af kapitalandele og ofte også de rettigheder, som investorerne tildeles i investeringsrunden. For startups findes der ingen logisk og generelt accepteret matematisk model til fastsættelsen af “Pre-Money Valueringen”. Fastsættelsen beror derfor normalt på erfaringer, behov samt fremtidsforventninger.

Formel:

Post-money = kapitalbehov / %-vis udbudt kapitalandel
Pre-money = post-money – kapitalbehov

Eksempel:

En virksomhed søger DKK 500.000 og tilbyder 10% andel. Det svarer til, at iværksætteren har værdisat 10% af virksomheden til DKK 500.000. Sagt på en anden måde, så er 10% af den “samlede kage” 500.000 kr. værd. Spørgsmålet er hvor meget resten af kagen – altså hele virksomheden – er værd? Svaret findes ud fra en simpel brøkregning:

Post-money = DKK 500.000 / 10% = DKK 5.000.000

Dette er værdien af virksomheden inklusiv investeringen på DKK 500.000. For at beregne pre-money, altså vædien af virksomheden før investeringen er lagt oven i, skal man blot fratrække investeringen på DKK 500.000.

Pre-money = DKK 5.000.000 – DKK 500.000 = DKK 4.500.000

Undgå de klassiske misforståelser om pre-money og post-money 

De to værdibegreber skaber ofte uheldige misforståelser mellem virksomheder og investorer. Vi har set mange forhandlinger bryde sammen, fordi investor og virksomhed forstår begreberne forskelligt: den ene part har troet, at værdien var opgjort i post-money, mens den anden hele tiden har talt om pre-money. I Løvens Hule er det oftest post-money, der vises på skærmen. Pre-money giver dog et mere retvisende billede af virksomhedens værdi, fordi størrelsen af en evt. investering holdes helt udenfor betragtningen. I stedet ser man på den “rene” værdi af virksomheden.

Læs også: Løvens Hule læring nr. 1: Værdisæt virksomheden smart