Hvordan skal din løn og ejerskab fordeles i et startup?

Du skal ind i et startup, som medstifter, partner eller investor. I skal beslutte, hvor meget du skal have i månedsløn og hvor stort et ejerskab, du skal have for din investering.

I det følgende beskrives nogle forsimplede beregningseksempler for at lette forståelsen. Vi starter med at bryde transaktionen mellem dig og virksomheden op.

Din investering i virksomheden
Du kan blive ny partner i virksomheden ved at investere 2 typer ydelser:
Virksomhedens investering i dig
Du er berettiget til at blive kompenseret af virksomheden på 2 måder:  
– Timer (vi antager: fuldtid )
– Kontant investering (vi antager: 100.000 kr.)  
– Ejerskab (herunder profit- og kontrolrettigheder)
– Almindelig månedsløn  

Øvrige udvekslinger

Der sker også en udveksling af mere umålbare faktorer som f.eks. netværk, kompetencer og omdømme. Vi antager, at du er erfaren og eftertragtet på arbejdsmarkedet. Ligeledes tilbyder virksomheden nye værdifulde kompetencer og positiv opmærksomhed.

Sammenhængen mellem løn og ejerskab

Hvis du kræver højt ejerskab, så er det svært også at kræve en høj løn. Omvendt, hvis du får en beskeden eller ingen løn for din indsats (også kaldet ”added value”), så er det rimeligt, at du kompenseres med et tilsvarende højere ejerskab. Denne sammenhæng mellem løn og ejerskab er illustreret i grafen nedenfor.

Denne graf illustrerer forskellige kompensationsmodeller, hvor %-vis ejerskab og månedsløn kan fordele sig afhængigt af virksomhedens værdiansættelse, din løn-difference og din kontante investering i dag.

Formel:

Ejerskab = (Investeringen i dag + ((månedsløn værdi – udbetalt månedsløn) x 12 måneder x antal år i vestingperioden)) / virksomhedens værdiansættelse

Formlens forskellige variable uddybes i det følgende.

Forstå din løn-difference (”added value”)

Den tid du lægger i virksomheden frem for alternative og bedre betalte arbejdsmuligheder koster dig en ”alternativ omkostning”. Du pådrager dig en ”tabt arbejdsfortjeneste” og giver afkald på en eventuel forrentning heraf hver eneste måned.

Løn-difference = månedsløn værdi – udbetalt månedsløn

I business angel termer kan løn-differencen i visse tilfælde også betragtes som din ”added value” i virksomheden dvs. den merværdi du tilfører ud over din kontante investering.

Den månedlige difference mellem den løn du får i virksomheden og den løn du burde få på arbejdsmarkedet, svarer teoretisk set til din månedlige investering i virksomheden.

Eksempel:

Lad os sige, at du er dygtig til software-udvikling og digital markedsføring. Hvis virksomheden skulle hyre nogen tilsvarende dig ude i byen, så skulle de f.eks. betale mindst 50.000 kr. om måneden (deraf ”månedsløn værdi”). Men de får dig på fuldtid til en væsentligt lavere pris (deraf ”udbetalt månedsløn”). Lad os dermed antage, at du kunne sælge dit arbejde for mindst 50.000 kr. om måneden (plus pension) hos en arbejdsgiver eller hos egne kunder. I stedet bruger du alt din tid i et startup og får ”kun” udbetalt 20.000 kr. om måneden, så det lige dækker dine private leveomkostninger. Dermed går du teoretisk set glip af 50.000 kr. – 20.000 kr. = 30.000 kr. hver måned og samtidig sparer virksomheden 30.000 kr. om måneden. Det er penge som virksomheden nu kan investere i andre fornuftige poster som f.eks. Google og Facebook-annoncer. Men samtidig er det også penge, som du burde få udbetalt og kunne have sparet op i aktier, indeksfonde, antikviteter, pension eller andre alternativer. Du går således også glip af et investeringsafkast over de næste år. Dit valg af arbejde i et startup er formentlig meningsfuldt men det er økonomisk set irrationelt, hvis du ikke kompenseres med ejerskab.

Hvilke %-vise ejerskab er rimelige at forlange?

Lad os holde fast i ovenstående eksempel. Fra det øjeblik en ejeraftale er underskrevet, så sælger du alt din kostbare tid for kun 20.000 kr. om måneden. De resterende 30.000 kr. i ”tabt arbejdsfortjeneste” som virksomheden burde betale dig betragtes forhandlingsmæssigt som din faste månedlige investering. Lad os antage, at du investerer disse 30.000 kr. i tidsværdi alle årets 12 måneder i de næste 5 år (deraf ”vestingperioden”), hvorefter det er planen, at virksomheden bliver solgt. Det svarer til, at du investerer 360.000 kr. hvert år. Akkumuleret op over 5 år bliver beløbet 1,8 mio. kr. og dette er et mindstebeløb. Vi har nemlig slet ikke lagt den årlige forretning du går glip af over oven i. 10% årlig forretning ville f.eks. svare til 2,4 mio. kr. efter 5 år. Men lad os holde dette uden for kalkulen.

I alt investerer du 100.000 kr. i dag plus mindst 1,8 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste over de næste 5 år svarende til mindst 1,9 mio. kr.

Ejerskab og værdiansættelse

Hvor meget ejerskab, du skal have for din investering afhænger af virksomhedens værdiansættelse. Hvordan man værdiansætter virksomheder og startups kræver et indlæg for sig selv  – men prøv evt. Keystones’ ”Høker kalkule” for en hurtig indikation.

  • Hvis i værdiansætter virksomheden til 4 mio. kr., (post-money), så vil din investering på 1,9 mio. kr. svare til et ejerskab på: 4 mio. kr. divideret med 1,9 mio. kr. = 48% ejerskab.
  • Værdiansættes virksomheden i stedet til 5 mio. kr. (post-money), så svarer dit ejerskab til 5 mio. kr. divideret med 1,9 mio. kr. = 38% ejerskab.

Læs også: Hvad er pre-money og post-money?

Justering af parametre

Finder i ovennævnte andele rimelige eller urimelige, så kan i drøfte hvorfor og justere på de underliggende parametre:

  • Bør din månedsløn justeres op eller ned? Du kan f.eks. ”lægge” dig et andet sted på kompensationskurven (se grafen), hvor du kompenseres med højere løn og lavere ejerskab. F.eks. vil en månedsløn på 30.000 kr. i dette tilfælde berettige dig til et ejerskab på 26%, hvis valuation er 5 mio. kr.
  • Er din ”added value” over/undervurderet og bør løndifferencen justeres op/ned? Man kan måske argumentere, at du ikke kan forvente meget mere end 40.000 kr. om måneden andre lignende steder. Det vil resultere i en lavere løndifference og et ejerskab på hhv. 18% ved 5 mio. kr. valuation og 30.000 kr. månedsløn.
  • Er værdiansættelsen for lav/høj? Sættes værdiansættelsen op til 7 mio. kr., månedsløn til 30.000 kr. og din månedsløn værdi til 40.000 kr., så svarer det til et ejerskab på 10% (er ejerskabet under 10% så risikerer du, at miste motivationen og samtidig bliver du beskattet hårdere af et eventuelt udbytte).
  • I kan også justere i ”vestingperioden”, således at jeres såkaldte ”founder vesting”-aftale løber over en kortere periode end 5 år. Mere herom senere.

Scenarie-analyser

Der kan arbejdes med mange scenarier. I forhandlingerne må i forsøge, at lægge jer inden for et realistisk interval, hvor begge parter føler sig fair behandlet. Nedenfor er scenarierne opsummeret i nogle beregningseksempler, hvor vi fastholder en vestingperiode på 5 år, månedsløn værdi på 50.000 kr. og en kontant investering i dag på 100.000 kr.

Tabellerne viser, hvilket ejerskab de forskellige månedslønninger berettiger til, afhængigt af om virksomheden værdiansættes til hhv. 5, 4 eller 3 mio. kr. Hvis du f.eks. beslutter dig for at din månedsløn som minimum skal være 35.000 kr. (markeret med grøn i tabellen), så er du berettiget til hhv. 20%, 25% eller 33% ejerskab.

Founder vesting

Når i har identificeret en god deal, så kan den kontraktligt nedfældes i form af ”Founder Vesting” eller ”Reverse Vesting”. En type investeringsaftale hvor man opnår ejerskab med aftagende tilbagesalgspligt. Man køber en andel af et selskab til en billig pris og påtager sig arbejdspligt over en periode. Hvis arbejdspligten misligholdes tilbagesælges andelene til de øvrige ejere. Tilbagesalgspligten aftager over aftaleperioden i takt med at arbejdspligten opfyldes. Så når du indgår en ”founder vesting”-aftale, så opnår du altså det komplette ejerskab allerede i dag selvom dine tidsinvesteringer af gode grunde først falder i fremtiden.

Lad os opsummere:

Investerer du 100.000 kr. i dag i et startup til 5 mio. kr. i værdiansættelse og forpligter du dig samtidig til at gå ind på fuldtid for 35.000 kr. om måneden over de næste 5 år, så er du berettiget til 20% ejerskab.

Det er på dette tidspunkt i forhandlingsprocessen, at i med fordel kan inddrage en advokat med erfaring i founder vesting-aftalter.

 

Læs også: Sweat equity: Hvordan du opnår medejerskab med investering af tid