Tag: Jura

Ifølge denne bestemmelse kan en kapitalejer ikke overdrage sine kapitalandele i selskabet uden først at have tilbudt dem til de øvrige kapitalejere.

Læs mere