Ifølge denne bestemmelse kan en kapitalejer ikke overdrage sine kapitalandele i selskabet uden først at have tilbudt dem til de øvrige kapitalejere.

Læs mere

Her er listet 20 forretningsmodeller, du med fordel kan lære at kende. Hvilke forretningsmodeller anvender dit startup og hvilke fortjener en test?

Læs mere